Lagg till design for att oka anvandandegraden for att trivas battre hemma och for att till och med oka vardet pa ditt …